Produkcja nasion cz. 5

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Z pomiędzy nasion roślin, uprawianych w naszych gospodarstwach, nasiona traw najtrudniej doczyścić, nic też dziwnego, że napotykane w handlu nasiona tak często wiele do życzenia przedstawiają. Ponieważ jednak zbyt zapewniony znaleźć mogą przy coraz wzrastającej konkurencji tylko nasiona istotnie dobre, przeto producenci nasion zwrócić winni pilniejszą uwagę na środki, jakimi należyte doczyszczenie nasion uskutecznić by […]

Produkcja nasion cz. 4

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Zboże ochronne sieje się rzadziej, jak zwykle, owsa np. wystarczy 16 do 18 garncy na mórg. Dobrem, a mało jeszcze u nas stosowanym zbożem ochronnym dla traw jest niezbyt gęsto siana mieszanka wyki, przeznaczona do skoszenia na zielono; wzbogaca ona rolę w azot i działa dodatnio na wzrost traw w następnym roku. Skoro z jakichkolwiek […]

Produkcja nasion cz. 3

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Mylą się ci, którzy twierdzą, że trawy, jako rosnące samorodnie, nie wymagają zbyt starannej uprawy. Chcąc zapewnić sobie obfite plony, trzeba poprzednio ziemię jak najstaranniej przygotować, a na uprawę mechaniczną nie żałować ani czasu ani pracy. Rola winna być uprawioną jak w ogrodzie, głęboko spulchnioną, doskonale oczyszczoną z wszelkich chwastów, a w chwili zasiewu dostatecznie […]

Produkcja nasion cz. 2

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Rolników powstrzymują różne powody od zajęcia się uprawą traw. Twierdzą np. niektórzy, że klimat nasz jest za suchy i za ostry dla traw i że ich uprawa wymaga wiele zachodu i bezustannego dozoru. Zarzuty te są po większej części nieuzasadnione. I tak, że klimat nasz sprzyja ich rozwojowi, o tym świadczy najlepiej okoliczność, że rosną […]

Produkcja nasion cz. 1

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Obecnie i u nas corocznie zwiększają się obszary, obsiewane trawami i różnymi roślinami pastewnymi, zmuszeni jesteśmy coraz baczniejszą zwracać uwagę na poprawę łąk, skutkiem czego na nasiona traw coraz większy jest popyt, a handel niemi przybiera szerokie rozmiary. Na szczególną więc uwagę zasługuje sprawa powiększenia u nas w kraju produkcji traw na nasienie. Nigdzie nie […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 13

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Stacja doświadczalna, założona w r. 1899 w Chojnowie, związana z produkcją wyborowych nasion w Płockiem, wywrze niewątpliwie dodatni wpływ na ulepszenie miejscowych odmian. Przez selekcję i dobór najlepszych ziaren z najlepszych kłosów oraz wysiew w szkółkach zbożowych stacji doświadczalnej Sobieszyńskiej, uszlachetniłem żyto włościańskie, nazywane także „Podlaskim“, „Polskim“ itp., a uprawiane przez włościan w Siedlcach. Ziarno […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 12

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Z bardzo nielicznego u nas grona ziemian, zajmujących się ulepszeniem zboża przez systematyczny dobór najdorodniejszych ziaren, z najpiękniejszych kłosów, odznaczył się przed kilkunastu laty W. Pepłowski. Gospodarując w majątku swoim Sarnowie, otrzymał on w r. 1860 garniec pszenicy Kalifornijskiej, która była tak piękną, że stała się dla niego typem, do którego postanowił dążyć przy uszlachetnianiu […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 11

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna 1 Comment
Niektórzy hodowcy próbowali sadzić w m. Lutym pojedyncze ziarna pszenicy do doniczek, które wstawiali na pewien czas do okien inspektowych, a przyzwyczaiwszy wyrosłe rośliny do zimna, przesadzali je następnie do szkółki w m. Kwietniu. W powyższy sposób otrzymywali rośliny, dorównywające pod względem wzrostu pszenicy, wyrosłej na polu z zasiewu jesiennego. Niebawem wszakże zarzucono ową sztuczną […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 10

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna 1 Comment
Jeżeli uwzględnimy, że po zasianiu część ziarna nie powschodzi, część zostanie uszkodzoną przez robactwo i że pewna część może wymarznąć, w razie nastania ostrej, bezśnieżnej zimy lub przymrozków wiosennych, totem bardziej staniemy się zwolennikami siewu gęściejszego. A. Janasz w Dańkowie przedsięwziął w 1880 i-, ulepszenie pszenicy rzeczoną metodą, zarzucił ją jednakże niebawem. Pomimo zmniejszonej do […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 9

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna 1 Comment
Starzy gospodarze powiadają: „gdzie nie rośnie, tam nie urośnie“, „trzeba siać dla ptaka i dla robaka“. Mieszkaniec Ukrainy mówi, że: „jak posiejesz rzadko, to urodzi się rzadko“. Prawdziwość tych przysłów jest głębszą, jak się to na pozór wydaje. Zwolennicy rzadkiego siewu twierdzą, że rzadko posiane zboże krzewi się wybornie, uwzględnić tu jednak trzeba, że nadmierne […]