Dobór ziarna - Archiwum

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 13

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Stacja doświadczalna, założona w r. 1899 w Chojnowie, związana z produkcją wyborowych nasion w Płockiem, wywrze niewątpliwie dodatni wpływ na ulepszenie miejscowych odmian. Przez selekcję i dobór najlepszych ziaren z najlepszych kłosów oraz wysiew w szkółkach zbożowych stacji doświadczalnej Sobieszyńskiej, uszlachetniłem żyto włościańskie, nazywane także „Podlaskim“, „Polskim“ itp., a uprawiane przez włościan w Siedlcach. Ziarno […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 12

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Z bardzo nielicznego u nas grona ziemian, zajmujących się ulepszeniem zboża przez systematyczny dobór najdorodniejszych ziaren, z najpiękniejszych kłosów, odznaczył się przed kilkunastu laty W. Pepłowski. Gospodarując w majątku swoim Sarnowie, otrzymał on w r. 1860 garniec pszenicy Kalifornijskiej, która była tak piękną, że stała się dla niego typem, do którego postanowił dążyć przy uszlachetnianiu […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 11

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Niektórzy hodowcy próbowali sadzić w m. Lutym pojedyncze ziarna pszenicy do doniczek, które wstawiali na pewien czas do okien inspektowych, a przyzwyczaiwszy wyrosłe rośliny do zimna, przesadzali je następnie do szkółki w m. Kwietniu. W powyższy sposób otrzymywali rośliny, dorównywające pod względem wzrostu pszenicy, wyrosłej na polu z zasiewu jesiennego. Niebawem wszakże zarzucono ową sztuczną […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 10

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Jeżeli uwzględnimy, że po zasianiu część ziarna nie powschodzi, część zostanie uszkodzoną przez robactwo i że pewna część może wymarznąć, w razie nastania ostrej, bezśnieżnej zimy lub przymrozków wiosennych, totem bardziej staniemy się zwolennikami siewu gęściejszego. A. Janasz w Dańkowie przedsięwziął w 1880 i-, ulepszenie pszenicy rzeczoną metodą, zarzucił ją jednakże niebawem. Pomimo zmniejszonej do […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 9

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Starzy gospodarze powiadają: „gdzie nie rośnie, tam nie urośnie“, „trzeba siać dla ptaka i dla robaka“. Mieszkaniec Ukrainy mówi, że: „jak posiejesz rzadko, to urodzi się rzadko“. Prawdziwość tych przysłów jest głębszą, jak się to na pozór wydaje. Zwolennicy rzadkiego siewu twierdzą, że rzadko posiane zboże krzewi się wybornie, uwzględnić tu jednak trzeba, że nadmierne […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 8

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Nie zawsze jednakże osiągamy przy tym pomyślny skutek, skoro bowiem wysiejemy ziarno, nie dziedziczące pożytecznych przymiotów rośliny, wtedy ustala się tylko forma, a polepszenie nie udaje się. Nadzwyczajne podniesienie się plenności i owe obfite krzewienie się, spowodowane zostały prawdopodobnie nie doborem najproduktywniejszych ziaren, lecz raczej bardzo wczesnym, rzadkim siewem, urodzajnością ziemi i intensywną kulturą. Sadzenie […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 7

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
O wiele lepszymi i podatniejszymi do uszlachetniania okazały się pszenice: Victoria i Golden Drop. Widocznie natrafił w nich Hallet na odmiany, które pod wpływem systematycznego doboru, ulepszają się coraz więcej i nabywają własności dziedziczenia, czyli przelewania swoich cennych przymiotów na potomstwo. Chociaż w zwykłych warunkach gospodarskich nie krzewią się one tak silnie i nie są […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 6

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
U wszystkich czterech odmian pszenicy, uszlachetnionych przez Halleta, już w pierwszych latach powiększyła się znacznie ilość ziarna w najlepszych kłosach. Przypisać to wypada po części wysokiej kulturze i rzadkiemu a wczesnemu siewowi. Chcąc ocenić, co zdziałała selekcja sama przez się, trzeba porównać przeciętną ilość ziarna, uzyskaną w pierwszych latach uszlachetniania, z ilością, otrzymaną w latach […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 5

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Z chwilą dojrzenia, porównywał dokładnie wszystkie rośliny pod względem krzewienia się, długości, pełności kłosów, ilości, oraz jakości ziaren, w nich mieszczących się itd. a do dalszej reprodukcji przeznaczał najlepszy kłos, zebrany z najlepszej rośliny. Toż samo czynił przez szereg lat dopóty, dopóki nie osiągnął należytego uszlachetnienia. Zbiór z reszty kłosów wysiewał na większej przestrzeni, w […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 4

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Wyniki badań swoich streścił w następujących, zasadniczych siedmiu zdaniach: 1) Każda zupełnie rozwinięta roślina, bądź to pszenica, owies lub jęczmień, wydaje jeden kłos, posiadający większą siłę produktywną, aniżeli wszystkie inne kłosy tej samej rośliny. 2) Każda taka roślina wydaje jedno ziarno, obdarzone największą silą produktywną. 3) Najlepsze ziarno danej rośliny tkwi w najlepszym jej kłosie. […]