Zwalczanie szkodników - Archiwum

Uprawowe sposoby walki ze szkodnikami

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Sposoby uprawowe zwalczania szkodników są obecnie najbardziej opłacalne i dostępne dla każdego rolnika; są one następujące: Walka z chwastami jest rzeczą bardzo ważną, chwasty bowiem nie tylko pozbawiają glebę pokarmów, ale dają jeszcze schronienie szkodnikom, szczególniej w okresie zimy, należy także tępić specjalnie te chwasty, na których bytują szkodniki, np. na łopusze i ognisze bytują […]

Zasady walki ze szkodnikami

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Ogólne zasady zwalczania szkodników Przejdziemy do omówienia sposobów sposobów walki ze wszystkimi czterem grupami szkodników. Pierwszą grupę szkodników będziemy zwalczali zbierając, otrząsając je z roślin opanowanych lub w pewnych wypadkach środkami chemicznymi, a więc zatruwamy silnymi truciznami powierzchnie roślin opanowanych przez szkodniki, wskutek czego szkodnik zjadłszy zatrutą roślinę, sam się zatruwa. Szkodniki drugiej i trzeciej […]

Szkodniki zwierzęce rośli i ich podział

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Rodzaje szkodników Szkodniki żerujące na roślinach uprawnych i niszczących plony rolnikowi są bardzo liczne. Należą one do rozmaitych grup, czyli tzw. w nauce gromad. Myszy, polniki i inne gryzonie żyjące u nas w ogromnej ilości należą do gromady ssaków. Niektóre ptaki także mogą wyrządzać szkody, chociaż szkody te wynagradzane są tym, że ptaki zjadają zwykle […]