Uprawowe sposoby walki ze szkodnikami

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Sposoby uprawowe zwalczania szkodników są obecnie najbardziej opłacalne i dostępne dla każdego rolnika; są one następujące: Walka z chwastami jest rzeczą bardzo ważną, chwasty bowiem nie tylko pozbawiają glebę pokarmów, ale dają jeszcze schronienie szkodnikom, szczególniej w okresie zimy, należy także tępić specjalnie te chwasty, na których bytują szkodniki, np. na łopusze i ognisze bytują […]

Zasady walki ze szkodnikami

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Ogólne zasady zwalczania szkodników Przejdziemy do omówienia sposobów sposobów walki ze wszystkimi czterem grupami szkodników. Pierwszą grupę szkodników będziemy zwalczali zbierając, otrząsając je z roślin opanowanych lub w pewnych wypadkach środkami chemicznymi, a więc zatruwamy silnymi truciznami powierzchnie roślin opanowanych przez szkodniki, wskutek czego szkodnik zjadłszy zatrutą roślinę, sam się zatruwa. Szkodniki drugiej i trzeciej […]

Szkodniki zwierzęce rośli i ich podział

Autor: | Kategoria: Zwalczanie szkodników Brak komentarzy
Rodzaje szkodników Szkodniki żerujące na roślinach uprawnych i niszczących plony rolnikowi są bardzo liczne. Należą one do rozmaitych grup, czyli tzw. w nauce gromad. Myszy, polniki i inne gryzonie żyjące u nas w ogromnej ilości należą do gromady ssaków. Niektóre ptaki także mogą wyrządzać szkody, chociaż szkody te wynagradzane są tym, że ptaki zjadają zwykle […]

Dobór roślin

Autor: | Kategoria: Chwasty Brak komentarzy
W walce z chwastami dużą rolę odgrywa odpowiednio ułożony płodozmian, tj. charakter roślin oraz kolej, w jakiej one po sobie następują. Uprawa roślin okopowych, jak już zaznaczyłem, znakomicie sprzyja wyczyszczeniu roli z chwastów, toż samo W mniejszym tylko stopniu da się powiedzieć o uprawie roślin pastewnych, zwłaszcza o wieloletnich mieszankach, uprawianych na paszę zieloną. Rośliny […]

Walka z chwastami cz. 2

Autor: | Kategoria: Chwasty Brak komentarzy
Jeśli na danym polu na wiosnę mamy dawać nawozy pomocnicze, to należy je rozsiać przed puszczeniem kultywatora, czy t. p. narzędzi, osiągniemy przez to dobre i równomierne wymieszanie środków nawozowych z ziemią. Aby wreszcie rolę w zupełności pod zasiew przygotować, należy po kultywatorze puścić bronę. Oczywiście intensywność uprawy zależną tu będzie w zupełności od charakteru […]

Walka z chwastami cz. 1

Autor: | Kategoria: Chwasty Brak komentarzy
Omówiwszy środki ochronne przed zachwaszczeniem, zastanowimy się z kolei nad pytaniem, jak należy walczyć z chwastami, które, czy to dzięki niedopatrzeniu przez nas jakiejś ostrożności, czy też z innych jakich przyczyn znajdują się już na polu. Środki takiej walki dadzą się podzielić na kilka kategorii: 1) walka za pomocą odpowiedniej uprawy, 2) walka za pomocą […]

Produkcja nasion cz. 5

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Z pomiędzy nasion roślin, uprawianych w naszych gospodarstwach, nasiona traw najtrudniej doczyścić, nic też dziwnego, że napotykane w handlu nasiona tak często wiele do życzenia przedstawiają. Ponieważ jednak zbyt zapewniony znaleźć mogą przy coraz wzrastającej konkurencji tylko nasiona istotnie dobre, przeto producenci nasion zwrócić winni pilniejszą uwagę na środki, jakimi należyte doczyszczenie nasion uskutecznić by […]

Produkcja nasion cz. 4

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Zboże ochronne sieje się rzadziej, jak zwykle, owsa np. wystarczy 16 do 18 garncy na mórg. Dobrem, a mało jeszcze u nas stosowanym zbożem ochronnym dla traw jest niezbyt gęsto siana mieszanka wyki, przeznaczona do skoszenia na zielono; wzbogaca ona rolę w azot i działa dodatnio na wzrost traw w następnym roku. Skoro z jakichkolwiek […]

Produkcja nasion cz. 3

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Mylą się ci, którzy twierdzą, że trawy, jako rosnące samorodnie, nie wymagają zbyt starannej uprawy. Chcąc zapewnić sobie obfite plony, trzeba poprzednio ziemię jak najstaranniej przygotować, a na uprawę mechaniczną nie żałować ani czasu ani pracy. Rola winna być uprawioną jak w ogrodzie, głęboko spulchnioną, doskonale oczyszczoną z wszelkich chwastów, a w chwili zasiewu dostatecznie […]

Produkcja nasion cz. 2

Autor: | Kategoria: Nasiona Brak komentarzy
Rolników powstrzymują różne powody od zajęcia się uprawą traw. Twierdzą np. niektórzy, że klimat nasz jest za suchy i za ostry dla traw i że ich uprawa wymaga wiele zachodu i bezustannego dozoru. Zarzuty te są po większej części nieuzasadnione. I tak, że klimat nasz sprzyja ich rozwojowi, o tym świadczy najlepiej okoliczność, że rosną […]