Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 4

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Wyniki badań swoich streścił w następujących, zasadniczych siedmiu zdaniach: 1) Każda zupełnie rozwinięta roślina, bądź to pszenica, owies lub jęczmień, wydaje jeden kłos, posiadający większą siłę produktywną, aniżeli wszystkie inne kłosy tej samej rośliny. 2) Każda taka roślina wydaje jedno ziarno, obdarzone największą silą produktywną. 3) Najlepsze ziarno danej rośliny tkwi w najlepszym jej kłosie. […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 3

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Z początku polepszenie postępuje dosyć szybko, lecz później zwalnia się stopniowo, aż dojdzie do właściwego sobie kresu, co następuje, w miarę warunków miejscowych, prędzej lub później. Ulepszone rośliny tak długo tylko zachowują w całości swoje cenne własności, jak długo człowiek dobiera do rozpłodu osobniki najlepsze, najwybitniej wyobrażające typ odmiany, a zaniechanie selekcji niszczy całą dotychczasową […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 2

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Takie staranie o wybór pięknego nasiennego ziarna jest usprawiedliwionym, gdyż użycie do siewu ziarna wyborowego jest niewątpliwie jednym z najgłówniejszych czynników urodzaju. Wybierając z ulepszonego już zasiewu najdorodniejsze kłosy i ziarna, w ciągu kilku lat możemy znacznie uszlachetnić daną odmianę; będzie ona plenniejszą, dawać będzie piękniejsze kłosy i ziarno dorodne. Najlepsze ziarna, z najwięcej rozwiniętą […]

Selekcja najlepszych ziaren z najlepszych kłosów cz. 1

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Trzeci sposób uszlachetniania polega na wyborze nie tylko najlepszych kłosów, lecz także i najlepszych ziaren zdanego kłosa. Zauważono, że w każdym kłosie mamy ziarna, różniące się wielce kształtem, wielkością, ciężkością i posiadające w nierównym stopniu własność zmienności w następnym pokoleniu. Skoro więc wysiejemy ziarna z całych kłosów, to i rośliny z nich wyrosłe przedstawiać będą […]

Selekcja kłosów cz. 5

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
W następnym roku, przed sprzętem, zbieramy znowu najlepsze kłosy, a ziarno z nich siejemy w szkółce, resztę zaś ziarna z całej szkółki wysiewamy w polu. W sprzyjających okolicznościach, można już po kilku latach dochować się nasienia uszlachetnionego, wystarczającego na potrzeby miejscowe. W taki sposób, przez ciągłą selekcję najlepszych, typowych kłosów do rozpłodu, możemy nie tylko […]

Selekcja kłosów cz. 4

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Także na ości zważać wypada, aby nie były zbyt długie i zbyt grube i aby się tuż przy ziarnie odłamywały. Puste plewy, stojące po dwóch drugich stronach osadki, gdzie się ziarna nie wykształcają, nie powinny równolegle do niej przylegać, lecz rozszerzać się palcowato, nakrywać ziarna, a nie wchodzić pomiędzy nie i tym sposobem umacniać je […]

Selekcja kłosów cz. 3

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
W kłosach nie powinno być wiele próżnych miejsc, co najwięcej, tylko dolne kwiaty kiosków mogą być płonne, wszystkie inne muszą być płodne. Kłos musi być wreszcie pod każdym względem normalnie zbudowany, zdrowy, nieskręcony około swej osi, od podstawy aż do końca równy. Żyto nie powinno wyglądać, jakby było „nieuczesane“. Jęczmień ma mieć długą, mocną i […]

Selekcja kłosów cz. 2

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Źdźbła powinny być grube, długie i proste, ku wierzchołkowi t. j w stronę kłosa tylko powoli się zwężające, dalej musi być źdźbło mocne i twarde, aby roślina mogła oprzeć się wylegnięciu. Kłos pszenicy i żyta ma być długi, pięknie rozwinięty i pełny; jednakże ziarna żyta nie powinny się tak ściskać, aby od osi czyli osadki […]

Selekcja kłosów cz. 1

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
W każdym krzu zboża są niektóre kłosy bujniejsze i lepiej wykształcone, aniżeli inne, a z tego samego pnia wyrosłe. Otóż, drugi racjonalniejszy sposób uszlachetniania polega na systematycznym wyborze najpiękniejszych, typowi danej odmiany najwięcej odpowiadających kłosów. Należy przy tym omijać kłosy, zawdzięczające swoją bujność jakimś szczególniej sprzyjającym warunkom miejscowym, jako to głębszej uprawne, obfitszemu nawiezieniu itp […]

Selekcja roślin

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
W nasieniu leżą dobre i złe własności rośliny, a nasienie przelewa je na potomstwo. Ziarno żyta z kłosów rzadkich, mało nabitych, wyda również kłosy rzadkie, z niezbyt gęstą obsadą ziarna. W nasieniu buraka o rozwidlonym korzeniu tkwi dążność przeniesienia tego niepożądanego przymiotu na przyszłe pokolenie. Nasienie grochu, zebrane z łodyg, mało strąków osadzających, przeleje tę […]