Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 2

Autor: | Opublikowane w Obornik Brak komentarzy Tagi: rolnictwo zrównoważone, rolnictwo żarowe, rolnictwo żarowo-odłogowe, rośliny strączkowe, roślina 2 letnia, roślina z rzepami, roślina zarodnikowa, rośliny 1 roczne

Ponieważ zaś wiemy, że obfite wywiązywanie się tego gazu przy rozkładzie bezazotowych związków organicznych zależnym jest od czynności bakterii z rzędu tlenowców, udostępnienie przeto przypływu powietrza do masy nawozowej, w glebie przyoranej, będzie tu niezbędnym czynnikiem racjonalnego rozkładu.

Znaczenie togo czynnika wystąpi tern jaskrawiej, gdy zauważymy, że niezbędnym jest on również do pożytecznego dla celów uprawy przebiegu przeistoczeń azotowych składników nawozu. Zapoczątkowana w nawozie fermentacja amoniakalna odbywa się w ziemi raźniej jeszcze niż w stosie bez względu na fizyczne własności gleby. Powstający jednak amoniak, czy węglan amonowy w małym jedynie stopniu bywa przez rośliny przyswajany, aby mogły rośliny w całej pełni korzystać z azotu w nim zawartego, związek ten musi zostać przeistoczonym w postać saletry, musi ulec nitryfikacji; a zatem koniecznym jest stworzenie wgłębię warunków odpowiednich dla bakterii nitryfikacyjnych, a wszak wiemy, że kardynalnym warunkiem rozwoju zarówno nitrozo jak i nitrobakterii, jest dostęp tlenu rsp. powietrza do środowiska, w którym nitryfikacja się odbywa.