Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 3

Autor: | Opublikowane w Obornik Brak komentarzy Tagi: rolnictwo plantacyjne, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo przemysłowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe, rolnictwo śródziemnomorskie, rolnictwo towarowe, rolnictwo uprzemysłowione, rolnictwo zmechanizowane

Zauważyć jednak należy, że  przy najbardziej sprzyjających nitryfikacji warunkach, w ciągu roku nitryfikuje się zaledwie 1/5 azotu obornika, pozostałe 4/5 zmieniają się stopniowo w łatach następnych.

Brak przewiewności skierować może składowe procesy na drogę ze, wszech miar nie pożądaną, na drogę procesów denitryfikacyjnych, rezultatem których bywa jak wiadomo, bądź przeistoczenie już zmineralizowanego częściowo azotu w postać dla roślin nieprzyswajalną, mianowicie w związki białkowe, bądź też – wywiązanie wolnego azotu, który jako taki nie posiada dla roślin pozytywnej wartości, z wyjątkiem roślin motylkowych. Dostęp powietrza, do rozkładającej się w ziemi masy nawozowej, koniecznym jest również do skierowmnia na drogę właściwą czynności bakterii siarczanych, w przeciwnym razie – gromadzący się siarkowodór zatruwa atmosferę gleby i czyni w niej życie roślin niemożliwym.

Przewiewność gleby konieczną jest nie tylko jako czynnik, dzięki któremu pożyteczne bakterie-tlenowce znajdą w ziemi niezbędny do ich życia tlen, konieczną ona jest również w celu usunięcia nadmiaru kwasu węglowego, który w większych ilościach deprymująco wpływa na rozwój życia drobnoustrojowego w glebie.