Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 4

Autor: | Opublikowane w Obornik Brak komentarzy Tagi: rolnictwo irygacyjne, rolnictwo konwencjonalne, rolnictwo kopieniacze, rolnictwo monokulturowe, rolnictwo na świecie, rolnictwo naturalne, rolnictwo organiczne, rolnictwo pierwotne

Nie mniej ważnym warunkiem racjonalnego rozkładu organicznych materii w glebie jest również odpowiednia miara jej wilgotności. Wiemy wszak, że wilgotność środowiska jest niezbędnym warunkiem, żywotności wszelkich drobnoustrojów. Nadmiar jednak wilgoci w glebie, zmniejszając jej przewiewność, przytłumia działalność tlenowców, stwarzając jednocześnie dodatnie warunki dla rozwoju życia beztlenowego tak szkodliwego dla rolnika w swych skutkach. Za normę wilgotności gleby, zwłaszcza gdy chodzi o najważniejszy w niej proces biologiczny nitryfikacją, według zdania takich powag jak Schldsing, Ldhnis uważać należy nasycenie roli do 3/4 ogólnej pojemności; przy nasyceniu do 1/2 pojemności – działalność bakterii nitryfikujących jest już bardzo osłabioną.

Wiemy dalej, że bakterie wymagają dla swych czynności życiowych koniecznie środowiska alkalicznego, a zatem chcąc podtrzymać życie ich w glebie dbać winniśmy o to, by zawierała ona pewną ilość związków, nadających jej odczyn alkaliczny. Wapnowanie roli znakomite tu usługi oddaje i tu jednak odpowiednia miara musi być utrzymaną, nadmiar bowiem zasady odbija się ujemnie na procesach rozkładowych.