Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 5

Autor: | Opublikowane w Obornik Brak komentarzy Tagi: rolnictwo farmerskie, rolnictwo genetyka, rolnictwo geografia, rolnictwo hodowla bydła, rolnictwo hodowla zwierząt, rolnictwo i przemysł, rolnictwo intensywne, rolnictwo intensywne pracochłonne

Co się tyczy temperatury, to ta, aczkolwiek ma duży bardzo wpływ na procesy biologiczne gleby, jednak możność regulowania jej w tym stopniu, jak to byłoby pożądanym, wymyka się z pod naszej władzy, ograniczę się przeto na ogólnej wzmiance, że im wyższą jest temperatura gleby, tym różniejszymi będą procesy przez bakterie powodowane. W zimie gdy temperatura wierzchniej warstwy gleby, w której właśnie bakterie są najczynniejszymi, znajduje się na 0 lub blisko tej normy procesy rozkładowe ustają, jednak już w temperaturze około 8″- 10″, procesy rozkładowo w ogóle a już około 12“ nawet nitryfikacja postępuje dość raźno.

Ciepłota gleby związaną jest z jej wilgotnością: suchsze mianowicie gleby ogrzewają się szybciej niż wilgotno, dlatego też w tych pierwszych (zawierających jednak jeszcze wodę w dostatecznej ilości) rozkład przy innych warunkach sprzyjających odbywać się będzie energiczniej, niż w glebach mokrzejszych, zwłaszcza jeśli wilgotność przekracza wyżej przytoczone jej optimum. Jeszcze raz więc stwierdzamy racjonalność reguły normowania wilgotności gleby, gdy chodzi o procesy biologiczne.