Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 7

Autor: | Opublikowane w Obornik Brak komentarzy Tagi: 2 rośliny chronione, 3 rośliny okopowe, 5 roślin chronionych, 5 roślin okrytonasiennych, awokado uprawa z pestki, gaby roslin, rolnictwo a ochrona środowiska, rolnictwo a środowisko

Przechodząc z kolei do tz. nawozów zielonych, przede wszystkim zauważyć należy, że rozkład ich po przyoraniu odbywa się daleko wolniej niż rozkład obornika. Świeżo przyorana masa roślin przez pewien czas żyje jeszcze pod warstwą przykrywającej ją ziemi. Ponieważ jednak życie to odbywa się w ciemności i w ogóle w warunkach nienormalnych, procesy więc życiowe mają tu charakter zgoła odmienny od tych, jakie mają miejsce w warunkach zwykłych. Komórki roślin przyoranych, pozbawione dopływu pokarmów z zewnątrz (dostarczanych w normalnych warunkach za pomocą korzeni lub też przez liście przy udziale światła), teraz żyją kosztem materii nagromadzonych w komórkach starszych, co połączone z śródcząsteczkowym oddychaniem, powoduje stopniowy rozkład materii organicznej, przy czym substancje białkowe, przeistoczone zostają w związki amidowe. W miarę tych zmian zwolna zanika życie komórek, a tedy dopiero organiczne ich składniki zostają opanowane przez bakterie i podlegają procesom nie różniącym się od tych, jakie opisaliśmy przy rozkładzie w glebie obornika.